Gyakran ismételt kérdések

- Valóban teljes körű szolgáltatást nyújt a nyomda?
- Igen, a grafikai előkészítő munkálatoktól a teljes kivitelezésig, mindent helyben meg tudunk oldani.

- Hol található a nyomda?
- A Suzuki Rt személyi portájához vezető úton, jobb oldalon, mintegy 200 méterre a Suzuki esztergomi gyárától.

- Digitális vagy ofszet technológiával dolgozik a nyomda?
- A Spori Print mind digitális, mind ofszet technológiával rendelkezésre áll.

- Tényleg néhány darabtól a több ezres példányszámig készülhetnek nyomdai anyagok és mindez kedvező áron?
- Igen, mert a többféle technológiának köszönhetően a legoptimálisabb megoldás választható.

- Milyen módon adhatok le anyagot a nyomdának?
- Anyagleadási segédlet (link)

- Rendelkezik a vállalkozás referenciákkal?
- Referenciák (link)

- Vannak olyan speciális szakkifejezések, amelyek esetleg nem ismerhetek?
- Igen, az alábbiak:

Alnyomat Szöveg alá nyomtatott, színes felület vagy kép
Aranyozás Meleg présnyomás, fémfólia közbeiktatásával
Beakasztás A könyvtest és könyvtábla ragasztással történő összekapcsolása
Bedugás Töredékív behelyezése ív közepébe
Beforgatás A papír megfordítása rövidebb oldala mentén
Beigazítás Példányszámnyomtatást megelőző müvelet, színek és a nyomat pontos helyének beállítása
Betűfokozat Betűméret pontban meghatározva
Betűkészlet Egy betűfokozatba tartozó összes jel szedésre összeállított csoportja
Betűtípus Egyazon elv szerint készített, azonos stílusjegyeket mutató betűkészletek összessége
Bibliográfia Irodalomjegyzék
Bígelés Törésre hajlamos kartonok dombornyomása a hajtás vonalában
Blikkfang Figyelmet felkeltő kép, rajz, színösszetétel, grafikai elem
Borítás Könyvtábla külső felületének anyaga
Buktatás A papír megfordítása hosszabb oldala mentén
Cérnafűzés ívösszekapcsolás művelete fűző cérnával
Címnegyed A könyv első (általában) négy oldala, amelyben az 1. oldal a szennycímoldal, a 2. üres, a 3. a címoldal, a 4. a kolofon vagy Impresszum
Címoldal Tartalmazza a szerzőt, a címet, akiadót és az időpontot
Címrendszer Eltérő fokozatú fejezetcímek a tartalomnak megfelelően súlyozva
Cmyk Színes képek négy nyomdai alapszínre történő felbontása (cyan, magenta, yellow, kontraszt)
Cromalin Színbontott filmről fototechnikai úton készült színhelyes ellenőrző levonat
Denzitás Fényképészeti filmek és nyomdai termékek fedettségének mértékét jelző szám
Didot-pont 1 pt=0,376 mm; 12 pt=4,56 mm
Digitális proof Adathordozóról digitális eljárással készített színhelyes ellenőrző levonat
Direkt szín Színminta vagy Pantone szám alapján meghatározott szín.
Diviz Rövid elválasztó vonal (-)
Dombornyomás Célja a betűk, rajzelemek kidomborítása a papír síkjából.
Dot A képet alkotó pontok távolsága
Drótfűzés ívek összekapcsolása fűző kapcsok átütésével (irkafűzés)
Duplex nyomtatás árnyalatos képek nyomtatása két különböző színű festékkel
Egészvászon kötés Könyvtábla elemeit összefüggő vászonborítás fogja össze
Ellenőrző csík Nyomtatás minőségének és a nyomóforma készítés ellenőrzésére való
élőfej Szedéstükör felső részén elhelyezett szövegsor (könyv címe, szerző, fejezetcím, oldalszám stb.)
Előszó A szerzőnek a könyv témájához kapcsolódó nyitógondolatai
Előzék Könyvtest és könyvtábla összekapcsolására használt nyomatlan vagy nyomott ív
Emulzió Fényérzékeny réteg
Envelop Védő borító
Eredeti Nyomtatványok illusztrálásához készűlt kép, rajz, ábra
Eresz Könyvtábla és a gerinc között kialakított nyitási vonal
Eselék Méretre vágáskor keletkező papírhulladék
Fakszimile Hasonmás
Fatartalmú papír Olyan papírok, melyek l0á01370% facsiszolatot tartalmaznak
Fej Táblázatok oszlopainak megnevezéseit tartalmazza
Felhordás Nyomóelemek felületének festékezése
Flekk Festékkel borított nagyobb terület
Fóliázás Vékony műanyag fóliával bevonás. Meggátolja a festék lehúzódását, ellenállóvá teszi a felületet
Folyó irat Rendszeresen, évenként legalább négyszer megjelenő sajtótermék
Font Betűtípus
Forgatókönyv Nyomtatványnak megfelelően elhelyezve tartalmazza a szöveg, az ábrák és képek levonatát vagy imitációját
Formalakkozás Felület bevonás csak bizonyos helyeken
Fotómontázs Több kép egyesítése új összefüggő képpé
Frézelés Hajtogatott ívekből álló könyvtest gerincének lemarása, érdesítése a ragasztó jobb kötése céljából
Függelék Könyv főszövegét követő, kiegészítő része. Statisztikákat, táblázatokat stb. tartalmaz
Fül A védő borító vagy a kartonfedél behajtott része. fotó, életrajz, tartalom stb.
Gázsi Fűző szövet (Könyvtestek gerincének megerősítésére használt ritka szövésű anyag.)
Gépmester Aki a nyomtatványt kinyomtatja a nyomógépen
Gerinc Könyvek, folyóiratok, tömbök ragasztott, tűzött oldala
Gerincgömbölyítés Könyvtest gerincének ívesre alakítása
Gradáció Képek ámyalat-terjedelmének kifejezése
Grammsúly (négyzetmétertömeg) Papír vastagságát az egy négyzetméterre eső grammsúllyal jellemzik
Gyártás előkészítés A készülő termék műszaki és szervezési utasításainak kidolgozása
Hajtogatott ív Kilövés szerint összehajtott több oldalt tartalmazó egység, a könyvtest alkotórésze
Háromkéses vágás Könyvtestek körülvágása egy műveletben
Hasáb A szedéstükör felosztása fuggőleges részekre
Háttérfedés Kép témájának elválasztása a nem kívánt háttér eltávolításakor
Hemyófűzés Egy munkafolyamatban történő ív összehordás, tűzés
Hotmelt ragasztó Oldószer nélküli, hőre lágyuló ragasztó, általánosan használt ragasztókötött könyveknél
Hozzálék Technológiai normák szerint számított anyagtöbblet
Idem papír önátíró papír
Impresszum Nyomdajelzés, elhelyezhető a kolofonban vagy az utolsó oldalon
Imprimatúra Az utolsó szerzői korrektúra, melyen a kiadó (szerző) engedélyt ad a nyomtatásra
Inftaszárító A nyomdafesték gyors száradását elősegítő berendezés iniciálé kiemelt, díszes kezdőbetű fejezetek elején
Irkafűzés Drótfűzés
ISBN szám Könyvek nemzetközi 10 számjegyű azonosítója
ISSN szám Időszaki kiadványok és sorozatok nemzetközi 8 számjegyű azonosítója
ív Azon oldalak, amelyek egyszerre nyomtathatók ki
ívbeosztás Tartalmazza mindazon segédvonalakat, illesztőjeleket, melyek a nyomtatás és kötészet feldolgozási műveleteihez szükségesek
ívvágógép Egykéses kötészeti darabológép
Jelző szalag Könyvtest gerincére ragasztott és a könyvtestbe húzott textilszalag
Jpg Digitális kép formátum, ami veszteséges tömörítési eljárást használ a kisebb méret érdekében
Karakter Betű karton 180 g/m2 feletti papírtermék
Kefelevonat Korrektúra céljára készült nyomtatás
Keménytáblás Olyan kiadvány, melynek fedele néhány mm vastag kötészeti lemez
Képfelbontás A nyomandó kép részletgazdagságának mértéke: Digitális feldolgozásnál pixel/inch (dpi) (nyomdai minőség 254 dpi-től).
Kézirat Sokszorosítás céljából készült szövegeredeti: Tartalmazza a szedésre vonatkozó utasításokat, helyesírásilag hibátlan.
Kiemelés Betűfajtában vagy fokozatban eltérő, megkülönböztető hatású szövegrész a tartalom érthetőségének fokozására használják
Kifutó A papír széleit elérő képelem, tónus, alnyomat (Túlnyúlás mérete 3-5 mm.)
Kilövés Az oldalak olyan elhelyezése az íven, hogy azok hajtogatás után az előírt sorrendben kövessék egymást
Kollacionáló jel Az ívek gerincére nyomtatott jel, mely megkönnyíti az összehordás ellenőrzését
Kolofon A kiadvány címnegyedében elhelyezett önálló oldal, amely a szerzői jog, a kiadó és esetleg a nyomda adatait tartalmazza
Kontraszt Két folt denzitáskülönbsége
Könyv Folyószöveges és képes nyomdai termék
Könyv szerkezeti tagolása Címnegyed, tartalomjegyzék, előszó, főrész, jegyzet, utószó, irodalomjegyzék, név- és tárgymutató
Könyvkötés Nyomtatott ívek könyvvé formálása
Könyvtest ívek összekapcsolásával kapott félkész termék
Korrektor Szedés kijavítását végző szakember
Korrektúra Szedési hibák kijavítása
Körülvágás Kész méretre vágás
Köteles példány Nemzeti könyvtáraknak járó kiadvány
Kötésfajták Papírkötés, félvászon, egészvászon, félbőr, egészbőr kötés, keménytáblás, puhafedelű
Kötészeti lemez Különlegesen merev, nagy grammsúlyú papírtermék 400g/m2 fölött
Lábjegyzet Oldal alján elhelyezett, főszöveg megjelölt részére vonatkozó kiegészítés, magyarázat
Lakkozás Nyomat védelme a külső behatásokkal szemben
Lehúzódás A friss nyomat felületéről a festék a következő ív hátoldalára tapad
Lektor A kiadó megbízásából a kéziratot szakmai, nyelvtani, stilisztikai szempontból ellenőrzi
Lénia Vonalként megjelenő nyomóelem
Leporelló Párhuzamo sok mentén többször összehajtogatott nyomdatermék
Levilágítás Nyomdai feldolgozásra alkalmas filmek készítése
Magasnyomás Hagyományos nyomtatási forma, a nyomófelület kiemelkedik a nyomóforma síkjából
Makulatúra Selejt
Margó Nyomtatott oldal szedéstükrén kívül eső szabad felület
Mélynyomtatás A nyomóforma felületén elhelyezett üregekből kerül festék a papírra
Mélységélesség Az a térköz, amelyen belül a különböző távolságban levő tárgyak élesnek látszanak
Moaré Képtől idegen geometriai alakzatok megjelenése rácsrabontott nyomatok szkennelésekor
Montírung Oldalfilmeknek kilövés szerinti összerakása nyomólemez méretének megfelelően
Műnyomó papír Mindkét oldalán simított papír, lehet matt és fényes
Mutáció Részleges szövegcsere
Négyszínnyomás Négy nyomdai alapszínnel való nyomtatás (cmyk)
Nyers méret Nyomásnál használt papírméret
Nyomólemez Fényérzékeny lemez amire rámásolják a montírungot, erről történik a nyomógépben a nyomás
Ocr Optikai karakter felismerés
Ofszet nyomtatás Olyan síknyomtatás, ahol a festék a nyomólemez víztaszító részein megtapadva alkotja a nyomóelemeket
Ofszet papír Bevonat nélküli papír, elsősorban szöveges kiadványokhoz
Ofszetállású film A szöveg a rétegoldal felől olvashatatlan
Opacitás A papírnak az a képessége, hogy milyen mértékben képes eltakarni az alatta levő lapon vagy a hátoldalán levő nyomatot
Oromszegő Keménytáblás könyvek gerincének élére ragasztott keskeny szalag
összehordás Könyvek vagy egyéb termékek alkotórészeinek sorrendbe gyűjtése
Pagina Oldalszám
Pantone skála Direkt színek gyűjteménye
Passzer Egymásra nyomtatott színek illeszkedési pontossága
Pausz áttetsző, lézernyomtatóval nyomtatható, nyomóforma készítésére használható anyag
Pdf formátum Tördelt anyagok kis felbontásban megrendelőhöz történő juttatására használható
Perem Keménytáblás könyvek táblájának túllógása a könyvtesten
Perforálás Papír előírt helyén szaggatott késsel való átütése letéphetőség elősegítésére
Pixel A képnek a legkisebb eleme
Poloska Ofszetnyomtatási hiba, apró papírdarab a nyomóelemek felületére kerül és nem kívánt nyomot hagy
Rácsbontás Az eredeti kép valódi árnyalatait alakítják át kicsi pontokból álló autotípiai árnyalatokká rácssűrűség
Ragasztó kötés Puhafedelű könyveknél alkalmazott kötési eljárás
Raszter Rács
Retus Képfelületek zavaró részeinek lefedése, kijavítása, színhelyesbítés stb.
Rgb Monitor alap színek, red-vörös, green-zöld, blue-kék
Riccelés öntapadó címke olyan körülvágása, amely a hordozót nem metszi át
Rotációs nyomás Tekercspapírra történő nyomtatás
Schön Nyomott ív előoldala
Soregyen Könyveknél az elő és hátoldalra nyomtatott sorok fedik egymást
Sorkizárás Tömbös szedés
Spirálozás Kötést kiváltó egyszerű eljárással a kiadvány gerincébe ütött lyukakba fém vagy műanyag spirált fűznek
Stancolás Egyedileg készített késformával a nyomatot kívánt alakúra vágják
Szálfelsütés ívösszekapcsolás
Szálirány A papír nyúlási és hajtási tulajdonságait befolyásolja, lehet hossz és kereszt irányú
Szedéstükör Az oldalnak az a területe, amit a szöveg elfoglal
Szennycímoldal A könyvtest legelső oldala, mely csak a szerzőt és a címet tartalmazza
Színkivonat Színes kép nyomdai alapszínekre bontása után kapott film
SzitaálIású film A szöveg a rétegoldal felől olvasható
Szitanyomás A festék a szita szabadon hagyott résein át jut a nyomandó anyagra
Szkenner Képek digitalizálására szolgáló eszköz
Terjedelem A kiadvány összes oldalának mennyisége
Tipográfi A nyomtatványok szöveg és képanyagának elrendezése, ennek megtervezése
Tördelés Nyomtatvány végleges formába rendezése
Utánnyomás Változatlan formában történő újranyomás
Vágójel Vágott méreten kívül elhelyezett jelek, melyek a kötészet számára jelzik a vágások helyét
Vágott méret Kész nyomdatermék mérete, keménytáblás könyvnél a könyvtest mérete
Vákát oldal üres oldal
Vakdombor Olyan dombornyomás, amelyet nem nyomnak meg festékkel, csak kiemelkedik a papír síkjából
Volumenizált papír Könnyített, laza rostszerkezetű papírok, melyek vastagabbak a vele azonos grammsúlyú papíroknál
Werk Nyomdagép nyomóműve
Wieder Nyomott ív hátoldala
Zsugorfóliázás Nyomdai késztermék csomagolása hőre zsugorodó fóliába